Tag Archives: درد عصب سیاتیک

روش های درمان آرتروز گردن

روش های درمان آرتروز گردن آرتروز گردن یکی بیماری های شایع مفصلی است با روش های مختلفی درمان می شود. پزشک و متخصص فیزیوتراپی با بررسی شرایط بیمار و نوع و شدت آرتروز مناسب ترین شیوه درمانی را پیشنهاد می دهد. فیزیوتراپی فیزیوتراپی یکی از موثرترین و مناسب ترین درمان های انواع آرتروز است. فیزیوتراپی درمانی کم هزینه، ایمن و بدون

Read More

کمر درد، دلایل بروز و راهکارهای درمانی

“کمر درد ، دلایل بروز و راهکارهای درمانی” کمر درد یکی از بیماری های شایع سیستم اسکلتی است که اغلب افراد آن را تجربه کرده اند. عوامل متعددی در بروز کمر درد نقش دارند که سبب میشود افراد زیادی به منظور درمان ان به کلینیک های فیزیوتراپی مراجعه کنند. عادات حرکتی نادرست و کم تحرکی از شایعترین عومل موثر در بروز

Read More