Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۶

فیزیوتراپی گردن

فیزیوتراپی گردن گردن قسمتی از ستون مهره هاست که به علت محل قرار گیری آن در معرض انواع آسیب ها و بیماری هاست. فیزیوتراپی گردن موثرترین درمان در بهبود درد گردن و بیماری های گردن است. بیماری های زیادی سبب بروز درد گردن می شوند و فیزیوتراپی گردن در درمان آن ها کمک کننده است. فیزیوتراپی در منزل نیز می تواند

Read More