کلینیک تخصصی ستون فقرات

کلینیک تخصصی ستون فقرات

درمان دستی

درمان دستی

درمان دستی یکی از مهم ترین و موثرترین بخش های درمان اختلالات ستون فقرات است.

تشخیص اختلالات ستون فقرات

تشخیص اختلالات ستون فقرات

متخصص ستون فقرات و فیزیوتراپیست با تشخیص دقیق نوع بیماری مناسب ترین راهکار درمانی را پیشنهاد می دهند.

متدهای درمانی بیماری های ستون فقرات

متدهای درمانی بیماری های ستون فقرات

الکتروتراپی ، لیزردرمانی و اولتراسوند از متدهای درمانی مورد استفاده در درمان بیماری های ستون فقرات هستند.

فیزیوتراپی بیماری های ستون فقرات

فیزیوتراپی بیماری های ستون فقرات

درمان فیزیوتراپی اختلالات و بیماری های ستون فقرات یکی از درمان های موثر در بهبود بیماری های ستون فقرات میباشد.

Latest from the Blog